THEATRE OF THE WORLD 2010

Een ‘wereld’ creëren vanuit een bepaalde (architecturale/ruimtelijke) context en/of site (reëel/virtueel) en deze vertalen naar een nieuwe representatie. Ahv media video, maquette, 3D (en zo ook fotografie/tekening in een eerste fase) een representatie (statisch en dynamisch) in vraag stellen. De camera als instrument voor het registreren, observeren, reizen, verschalen,…. Een montage van een ‘wereld’: F for Fake. Het uiteindelijk (video)werk wordt achteraf opgesteld als een installatie of een presentatie die de toeschouwer toelaat de geconstrueerde ruimte te beleven.

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available

Comments are closed.