THEATRE OF THE WORLD 2012

 THEATRE OF THE WORLD heeft als doel om inzicht en kennis te ontwikkelen inzake de mogelijkheden (visueel, ruimtelijke beleving, tijdsdimensie, montage) die video en maquette geven aan de hedendaagse ontwerppraktijk. Naast hoorcolleges inzake weergaves van beeldende en architecturale interpretaties van een plaats en haar omgeving, de allegorie,… worden mixed media technieken aangeleerd en getoetst a.d.h.v. concrete oefeningen en één ontwerpopgave. De student (her)interpreteert een opgelegde context door middel van een ruimtelijke compositie (a.d.h.v. maquette, tekenen, foto, video) te maken. Dit academiejaar 2012 – 2013 werken wij rond de Braemsite, de Modelwijk in Laeken (Brussel). Het finale (video)werk wordt achteraf opgesteld als een installatie of een presentatie die de toeschouwer toelaat de geïnterpreteerde ruimte te beleven.

playlist of selected videos: link

making of images:

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available

Comments are closed.