SCENOGRAFISCH OBJECT

> ob·ject (het ~, ~en)

1

2 [taalk.] voorwerp

3 [bk.] driedimensionaal kunstvoorwerp

http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=object

> Greek skEnographia painting of scenery, from skEnE + -graphia –graphy

http://m-w.com/dictionary/scenography

> The scenographer visually liberates the text and the story behind it, by creating a world in which the eyes see what the ears do not hear.

Pamela Howard in “What is Scenography?(Routledge – London, 2002- ISBN 0-415-10084-4)


Vraagstelling:

Ontwerp individueel of per twee een object(1) dat

      opstelbaar is in minimaal twee posities(2),

      door opstelling in één positie binnen een specifiek gekozen ruimte(3) een vooraf bepaalde ruimtelijke sfeer oproept en/of bestaande kwaliteit versterkt en/of wijziging in de ruimtelijkheid teweeg brengt,

      door opstelling in de andere positie binnen diezelfde ruimte een andere, eveneens vooraf bepaalde ruimtelijke sfeer oproept en/of bestaande kwaliteit versterkt en/of wijziging in de ruimtelijkheid teweeg brengt.

 Visualiseer(4) zowel het object als de scenografische werking in een conceptmaquette.

 

(1)    Het object staat fysiek los van de ruimte waarin het wordt opgesteld. Het moet mogelijk zijn het object ook in een andere ruimte te plaatsen, echter zonder dat daarmee eenzelfde scenografische werking wordt beoogd. Het object onderscheidt zich als medium in dit geval duidelijk van de installatie en de performance.

(2)    De posities zijn oneindig omkeerbaar, dwz dat het steeds mogelijk is om het object terug in de andere positie te plaatsten. De overgang tussen de verschillende posities kan, maar moet niet noodzakelijk vloeiend zijn. Onder een wijziging van positie kan onder andere worden verstaan: neerleggen, uittrekken, openvouwen, roteren, … Er mogen echter geen elementen worden toegevoegd/weggelaten/gedemonteerd tijdens het aannemen van een andere positie.

(3)    Deze ruimte kan een binnen- of buitenruimte zijn, maar situeert zich binnen het schoolgebouwencomplex.

(4)    De conceptmaquette wordt opgebouwd op een basis in multiplex van 33X22 cm en is onbeperkt in hoogte. Een conceptmaquette bevat alle elementen die actief bijdragen tot ontwerpbeslissingen en die de scenagrafische werking kunnen duiden, maar ook uit niet meer dan dat.

 

 Begeleiding: Wim Goossens

Comments are closed.