PUBLIC READING

Na een analyse (mapping) van de architecturale ruimte van de Overpoort, het vroegere studentenrestaurant van de RUG, legt de student haar intrinsieke kenmerken vast, selecteert de voor hem/haar meest eigen specifieke elementen, focust hij/zij zich op één of meerdere typische facetten, beklemtoont ze, reduceert ze en/of synthetiseert ze binnen een installatie, een ‘beeldend statement’. De student stelt zich op als beeldend kunstenaar, die het lege gebouw als werkterrein heeft. De uiteindelijke ingreep, die ontdaan is van elke vorm van gezochte functionaliteit en steunt op de gevoelsmatige lezing van het gebouw, wordt vertaald  in een simulerend model op schaal (een op zich staande beeldende maquette).

Comments are closed.