PHOTOSHOPAHOLIC

PHOTOSHOPAHOLIC is een keuzevak mediacomponent.
Aan de hand van workshops tijdens de lestijden testen we de software Adobe Photoshop op zijn kwaliteiten als ontwerptool. We leren onze ideeën en visioenen bij elkaar plakken en tekenen door intuïtief gebruik te maken van het programma, we exploreren alle mogelijke en onmogelijke opties van de toolbox, en we zoeken uitwisselingen met analoge en andere digitale toepassingen zoals het ons uitkomt. De regels en de handleidingen, het ‘normale’ gebruik, mooie resoluties, postproduction, dat negeren we, en we verkennen de grenzen van onze verbeelding. We durven software te misbruiken, en rollen onze digitale mouwen op om ons pixelgewijs eens goed vuil te maken.
De workshops eindigen met PHOTOSHOPOLYMPICS: photoshop drills tegen de tijd en tegen elkaar, met de medestudenten als publieksjury.

De drills werden opgesplitst in 4 nummers:
DRILL 1: DRIVE THRU MOSQUE
In groepjes van vier studenten wordt er tijdens een sessie gewerkt aan een ‘drive thru mosque’. Plukken van het web, van webcams en scans is toegestaan, zelf vanaf nul tekenen aangeraden. Objecten (aparte layers) worden verzameld op de photoshopaholic blog en andere teams kunnen objecten uitwisselen. De pixeltransferperiode.
DRILL 2: INSIDE OUTSIDE
Studenten krijgen één sessie de tijd om met enkele aangeleverde texturen een beeld te shoppen met als kapstok ‘inside outside’.
DRILL 3: PHOTOSHOPOLYMPICS 1
In teams van telkens twee studenten strijden we back to back: twee laptops, twee projectoren, de andere studenten als publieksjury. iTunes bepaalt het thema: nummers van rond tien minuten worden automatisch geselecteerd, en de duur en titel van de nummers zijn, samen met het ritme, de enige kapstokken voor deze bare-knuckle sessies. De winnaar blijft aan zet en de punten worden opgeteld.
DRILL 4: PHOTOSHOPOLYMPICS 2
De groep werkt als één team samen aan een beeld. Een aangeleverd bestand van 8888×8888 pixels biedt reeds een zestal objecten. Slechts met deze objecten en zelfgetekende objecten wordt een beeld opgebouwd. iTunes zorgt voor de soundtrack.

Comments are closed.