NATUUR-LIJKE LOGICA

EEN ORGANISCHE BUITENMANTEL (SKIN) MET EEN GEOMETRISCHE, INTERIEURE, LEESBARE STRUCTUUR

Realiseer een organisch plastisch buitenvolume met een geometrisch structurele interieur. Er wordt bijzonder aandacht besteed aan de letterlijke en emotionele verbinding tussen het omhulsel en de inwendige structuur. Samen vormen  ze een nieuw en  op zichzelf staand object ter grootte van een volume dat ingeschreven kan worden binnen een kubus van  30 x 30 x 30 cm.

De sculptuur vormt een geheel dat meer is dan de som van de onderdelen waaruit het bestaat. De sculpturale uitdrukking van het ontwerp heeft de eigenschap van een zelfstandig (autonoom) kunstzinnig object .

Comments are closed.