MM INSTALLATIE

Een installatie is een ruimtelijk kunstwerk bestaande uit heterogene elementen, door een beeldend kunstenaar opgebouwd, uitgestald of opgehangen op een speciaal daarvoor uitgekozen locatie. Een installatie kan gezien worden als een tijdelijk environment. Installaties bestaan meestal uit in een nieuw verband bij elkaar gebrachte heterogene objecten. (bron wikipedia)

opdrachtomschrijving

experimenteren

Kies een site uit je dagelijkse omgeving. Kies een locatie met een persoonlijke betekenis, een plek die je intrigeert. Analyseer/ breng deze site in kaart aan de hand van verschillende media.
Experimenteer en tast de grenzen af van het medium waar je mee werkt. Ontwikkel een persoonlijke visie/kijk op de locatie. Onderzoek welke manipulaties de karakteristieken van de site kunnen versterken. Zoom in , verschaal snijd, ontrafel de plek tot haar onderdelen.

optimaliseren

bouw hiermee een archief op van heterogene fragmenten die verbonden zijn met je site maar die tegelijk een autonome beeldende meerwaarde bevatten (abstractie).
installeren
Zo bouw je een beeldtaal op die gebruikt wordt om een installatie op te bouwen in een ruimte in sint lucas. Ontwikkel op maat van deze ruimte een scenografie met aandacht voor de interactie tussen constructie, waarnemer en context. De uiteindelijke installatie is 1:1.

What you see is what you see (frank stella).

De aanzet tot het ontwikkelen van een eigen beeldtaal wordt gegeven adhv enkele workshops in het atelier.
De focus ligt hierbij op het experiment, niet op het afgewerkte resultaat. Probeer zoveel mogelijk ‘ideeën’ te ontwikkelen die later kunnen uitgewerkt worden. De resulaten worden op het einde van de les klassikaal besproken.

Workshop 1 grafiek
Gebruik zoveel mogelijk verschillende 2D media om de gekozen site te vertalen naar het platte vlak. De meerwaarde bestaat erin dat de gebruikte techniek de waarneming vervormt/aanvult. Doe een grote reeks korte experimenten. ( Tekening (analoog digitaal smartphone), collage, teken naar herinnering / met een stok / in lagen over elkaar..)

Workshop 2 model
Gebruik zoveel mogelijk verschillende 3D media om de gekozen site te vertalen naar het driedimensionale objecten. De meerwaarde bestaat erin dat de gebruikte techniek de waarneming vervormt/aanvult.
( maquette, combinatie/assemblage van bestaande objecten tot nieuw object, fragmenten isoleren..)

Workshop 3 morandi

Door het rangschikken/stapelen van alledaagse objecten zoeken we naar relaties tussen objecten onderling. Toeval/experiment en humor zijn hier sleutelbegrippen. Het standpunt van de kijker/camera wordt gebruikt als middel om spanning in een beeld op te bouwen.
In een tweede fase wordt met dezelfde objecten een relatie gezocht met de ruimte.

doelstelling

De studie van de inwendige opbouw van objecten, wordt uitgebreid met de uitwendige relatie die een object met zijn omgeving aangaat: “Hoe kunnen objecten of constructies de ruimtelijke werking en lezing van de context waarin ze zich bevinden beïnvloeden en omgekeerd?”
De aandacht voor dit plaatsgebonden ruimtelijke aspect wordt verder aangevuld met een focus op het dynamische: “Hoe ontwikkel ik een ruimtelijke scenografie die de beweging en verandering in de interactie tussen constructie, waarnemer en context vormgeeft?”

Dit beeldend onderzoek leidt tot een installatie op schaal 1:1.

 

 

Comments are closed.