MM 34 – INSTALLATIE

MM 34 – INSTALLATIE

deze opdracht heeft als einddoel het maken van een installatie in een publieke ruimte. Hierbij gaat er bijzondere aandacht uit naar de wederzijdse beïnvloeding van context en installatie & in relatie tot het dynamisch standpunt van de waarnemer.

de opdracht werd opgesplitst in 4 deelopdrachten.

1.verstedelijkt landschap

– poëzie van het normale: conflict, banaliteit, vervreemding, schaal, schaalbreuk,
gelaagdheid, gestolde tijd, contrast, periferie, rand, toeval, verhouding, samenspel,
punt, lijn, vlak,  volume, kleur, textuur, licht, materialiteit, verval, erosie, bijna
geënsceneerd …
– dynamische interactie. veranderende positie van de waarnemer tov omgeving.
camerastandpunt.
– geen ingreep; enkel vastleggen van een gekozen context met bepaald standpunt.

2.morandi

- herschikken, assembleren, stapelen, verbouwen van banale gebruiksobjecten uit nabije
omgeving.
– architecturaal karakter.
– standpunt waarnemer / fotograaf!
– tafels, stoelen, flessen, doos, inhoud koelkast, potten, pannen, stiften, boeken, planten,
kast, tafelkleed, tapijt, lampkap, conservenblikken, wasmachine, tv, teddybeer, bestek,
speelgoed, …
– museale context; in een neutrale achtergrond; contextloos.
– verhouding, nabijheid, afstand, spanning, geladenheid, vorm, articulatie, humor.
– geen context enkel ingreep/assemblage met een bepaald standpunt.

3.i don’t get it

– ‘verstedelijkt landschap’ + ‘morandi’
– keuze context + kleine ingreep / twist / enscenering.
ingreep =  veranderen voorgrond/context door herschikken, verplaatsen, stapelen,
herinrichten van aanwezige objecten in een gekozen context.  Geen toevoeging.

– keuze context + een ingreep zonder toevoeging; met een bepaald standpunt.

4.installatie

– iets materieel toevoegen in een context.
– inwendige opbouw van het object.     +  …
– uitwendige relatie tussen object en omgeving.  object  à  installatie.
– wederzijdse beïnvloeding context-object = installatie.    + …
– context geeft aanleiding tot keuzes installatie + installatie doet uitspraak over de
context, voegt toe, versterkt, zwakt af, verandert, …
– dynamisch interactie. veranderende positie van de waarnemer tov context & installatie.
– punt – lijn – vlak – volume.
– oneigenlijk materiaalgebruik.
– creatief met weinig – budgettaire overwegingen.
(karton, containerpark, hout, tape, verf, kringloopwinkel)
– keuze context + ingreep door toevoeging.

Comments are closed.