MIXED MEDIA MANIFEST 2011-2012

De opdracht heeft als doel dat de student zelf het thema voor zijn MM-bachelorproef formuleert en dit als het ware manifesteert aan de hand van een beeldend en ruimtelijk werk (verhaal) waarbij hij zijn eigen technieken (taal) maximaal exploiteert.

De student positioneert zich in het ruime veld waarbinnen ‘de ontwerper’ actief kan zijn.

In een eerste aanloop gaat hij/zij lezen en reflecteren over de rol van de ontwerper. Hij/zij gaat op zoek naar standpunten over de relatie kunst/architectuur/wetenschap. In deze fase zal de student input (cfr lijst van uiteenlopende manifesten) krijgen en eigen input vanuit zijn/haar eigen affiniteiten exploreren en verwerken. De ruime context hierbij is: hoe verhoud ik mij tot architectuur? Hij/zij probeert een visie te kaderen en een uitspraak te formuleren in een breder maatschappelijk veld. Pro-actief en toekomst gericht.

Finaal doelt de opdracht niet op een geschreven manifest, maar een beeldend en ruimtelijk manifest (waarbij tekst eventueel als onderdeel mag gebruikt worden) dat vertaald wordt in een installatie.

Comments are closed.