MIXED MEDIA MANIFEST 1011

De opdracht bestaat uit 2 deeloefeningen waarbij in de eerste oefening het accent ligt op ‘het ervaarbare’, en de verwondering van het stedelijk wonen. De site is de Brusselse Kanaalzone. Hierbij dringen zich de volgende vragen op: hoe ‘het ervaarbare’ ervaren, waarnemen en in (een subjectieve) kaart (onder) brengen? Hoe kan men ‘het ervaarbare’ benoemen en vertalen in een persoonlijk vocabularium? Om dit, in een tweede oefening, als voedingsbodem in te zetten voor het vormen van een ‘tracé’ van het kijken naar het stedelijk wonen. Deze tweede oefening doelt op een ruimtelijk en beeldend manifest omtrent het stedelijk wonen. De site van de Brusselse Kanaalzone mag behouden blijven, of wordt opengetrokken naar een breder kader naargelang de keuze van de student en zijn/haar uitwerking). De introductie van deze tweede oefening zal gebeuren aan de hand van bestaande manifesten en statements uit verschillende disciplines. Een lijst van deze manifesten wordt meegegeven als aanzet voor persoonlijk onderzoek. Dit is de noodzakelijke aanzet om zijn/haar theoretische grond (THE PITCH: THOUGHT, FUNDAMENTALS, POSITIONS)te voeden en te verwerken. Als kader (ruime en ruimtelijke context) hanteren we steeds: ‘wat betekent HET STEDELIJK WONEN voor mij’. Deze vraag is het vertrekpunt voor nieuwe standpunten en (her)interpretaties. Het eindresultaat is geen geschreven manifest, maar een ruimtelijk en beeldend manifest.

Deeloefening 1_Echo of Space

Mixed Media Manifest_Echo of space
Mixed Media Manifest_Echo of space_2

Deeloefening 2_Een ruimtelijk en beeldend manifest omtrent het stedelijk wonen

Video’s:
Exploring our playground_Kiani Hallumiez,
MMManifest 1011_Sophie van den Fonteyne, Proces MMManifest 1011_Deborah Vandevyver, MMManifest 1011_Deborah Vandevyver, MMManifest 1011_Arnohouben, MMManifest 1011_Pierre Dugardyn, Forms follow formula_Niels Haelewyn, Sprawl & Fragmentation_Geerard Gouwy

Comments are closed.