MIXED MEDIA MANIFEST 0910

De opdracht heeft als doel  dat de student zelf zijn MM-thema formuleert en dit als het ware manifesteert aan de hand van een beeldend  werk verhaal) waarbij hij zijn eigen technieken (taal) maximaal exploiteert. Bij aanvang van de opdracht worden een aantal uiteenlopende manifesten overlopen. Elke student ontleed uit deze lijst of buiten de lijst een manifest en stelt dit kort voor aan zijn mede studenten. Vanuit dit manifest probeert de student een voor hemzelf bruikbare interpretatie te formuleren. De ruime context hierbij is : ‘wat betekent ARCHITECTUUR  voor mij’.  Vanuit die vraag kan een nieuw standpunt of een actualisering of interpretatie van een bestaand standpunt gebruikt worden als concept (verhaal) voor het Mixed Media Manifest. Het resultaat is geen geschreven manifest, maar een beeldend manifest (waarbij tekst eventueel als onderdeel kan gebruikt worden).

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available

Comments are closed.