MIXED MEDIA EXPERIMENT

EXPERIMENT
Een experiment is een wetenschappelijke procedure ondernomen om een ontdekking te doen, om een hypothese te testen of om een geweten feit te demonstreren. Een experiment wordt ook omschreven als ‘proef om iets uit te proberen’, ‘a method of testing’ of een ‘methodische procedure’. Experimenten kunnen behoorlijk variëren wat schaal en opzet betreft, maar vertrouwen altijd op een herhaalbaar proces (procedure) en een logische analyse van het resultaat. Experimenten kunnen lukken of mislukken. Het is echter belangrijk te expliciteren wat wordt onderzocht, wat de uitkomst is en welke conclusies uit het proces kunnen worden getrokken.
De opdracht –SCAPE betreft in de eerste plaats een reeks experimenten. Deze experimenten vormen één doelgericht geheel. De reeks experimenten gaat op zoek naar limieten en wordt uitgewerkt als een leesbaar en autonoom beeldend werk.

LANDSCAPE
Er wordt verondersteld dat de etymologische betekenis van landscape moet gezocht worden bij de woorden landskift, landscipe of landscaef. Deze termen verwezen kort na de 5de eeuw naar een systeem van ruimtes in het land die werden bepaald door menselijke ingrepen (zoals begrensde velden). Hoewel het woord scape op zich niet bestaat, zou men kunnen veronderstellen dat het verwijst naar het creëren van ruimtes. Een soundscape duidt bijvoorbeeld op een akoestische omgeving bestaande uit geluiden; een ruimte gevormd met klanken. Een lightscape zou kunnen refereren naar een ruimte die tot stand komt door licht.
Voor de opdracht –SCAPE wordt a.d.v een reeks experimenten onderzocht hoe ruimtes kunnen worden gecreëerd (of geëvoceerd) binnen één te zelf bepalen gegeven. De opdracht –SCAPE wil proefondervindelijk de ruimtelijke mogelijkheden van een gekozen medium/materie/principe/materiaal/techniek aftasten. De mogelijke uitgangspunten hierbij zijn talloos: photoshop-scape, collage-scape, papier-scape, hout-scape, geur-scape, licht-scape, beton-scape, 3DstudioMax-scape, minimal-scape, temporary-scape, guldensnede-scape, stapel-scape, schets-scape, water-scape, interactive-scape, tekst-scape, mobile-scape, fold-scape, video-scape, parametrical-scape, mapping-scape …

PROTOCOL
Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Er bestaan verschillende typen protocollen. Wetenschapsprotocollen beschrijven welke stappen of procedures gevolgd moeten worden om tot een bepaald resultaat te komen. Een protocol kan geschreven en ongeschreven regels opleggen die vaststellen wat er gedaan moet worden. Soms zijn deze regels vastgelegd in een standaard of norm.
Naast een term die –SCAPE vooraf gaat en de experimenten kadert, wordt voor de opdracht ook individueel een protocol vastgelegd. Dit protocol bepaalt de werkwijze; de manier waarop de opdracht uitgevoerd wordt, waarop de experimenten gevoerd, geregistreerd, geëvalueerd en gecommuniceerd zullen worden. De enigste verplichte regel die dient opgenomen te worden in het protocol is een wekelijks experiment!

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available

Comments are closed.