MIXED MEDIA EXPERIMENT 2013-2014

De opdracht –SCAPE betreft in de eerste plaats een reeks experimenten. Deze reeks vormt een doelgericht en onderzoekend geheel naar: ‘hoe velden kunnen gecreëerd (of geëvoceerd) worden binnen één door de student zelf te bepalen uitgangspunt’. De mogelijke uitgangspunten hierbij zijn talloos: photoshop-scape, collage-scape, papier-scape, hout-scape, geur-scape, licht-scape, beton-scape, 3DstudioMax-scape, minimal-scape, temporary-scape, guldensnede-scape, stapel- scape, schets-scape, water-scape, interactive-scape, tekst-scape, mobile-scape, fold-scape, video-scape, parametrical-scape, mapping-scape …

De ruimtelijke mogelijkheden van het vooropgestelde veld aftasten is het hoofddoel van elk experiment. Hierbij heeft ‘het veld’ zowel betrekking op ‘het veld van de ruimte’ als op ‘het veld van het medium/materiaal/techniek/principe’. Dit laat toe om zowel te experimenteren met ruimte middels een medium en de impact ervan af te tasten, als te experimenteren met een medium/materiaal/techniek/principe en te verkennen hoe dit ruimte maakt.

Elk experiment wordt dmv. een beeldend/ruimtelijk verslag vastgelegd en door een eigen (steeds verder aanscherpend) protocol. Dit protocol bepaalt in de eerste plaats de werkwijze binnen het experiment maar ook: de mannier van uitvoeren, registreren, communiceren en evalueren van het experiment. Het protocol gaat verder dan het beeldende/ruimtelijk verslag (de registratie) doordat het evaluatie & conclusie van de experimenten reeks aanscherpt. Elke week dienen experiment en protocol elkaar te verhelderen. Hiervan wordt wekelijks verslag uitgebracht.

Tot slot gaat de reeks experimenten op zoek naar limieten van het veld en wordt het geheel uitgewerkt tot een leesbaar en autonoom beeldend werk.

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available

Comments are closed.