FORM FINDING | PARAMETRIC MODELLING

DESIGN SYSTEMS laat studenten kennis maken met het systematisch inzetten van materiële en digitale ontwerpmodellen. FORM FINDING vertrekt vanuit vorm en materiaal experimenten en resulteert in fysieke modellen waarvan de vorm ontstaat door de werking van het materiaal. Nadien werden deze processen digitaal gesimuleerd in processing. PARAMETRIC MODELLING is een introductie in het maken van digitale parametrische modellen in grasshopper. Assemblage, materiaal- en fabricageeigenschappen worden als parameter opgenomen in een model. Uit deze modellen werden fabricage tekeningen gegenereerd die gebruikt worden om een materiele maquette te maken.

Enkele resultaten van het keuzevak DESIGN SYSTEMS | FORM FINDING kan je hier bekijken:

Een pdf met alle resultaten hier (.pdf), de grasshopper modellen vind je hier (.zip).

Enkele resultaten van het keuzevak DESIGN SYSTEMS | PARAMETRIC MODELLING kan je hier bekijken:

Een pdf met alle resultaten hier (.pdf).

Comments are closed.