EEN ANDERE VORM VAN…

EEN ANDERE VORM VAN… wil reflecteren over handelingen, processen en/of fenomenen die gerelateerd zijn aan het vakgebied van de (interieur)architectuur.  Hierbij wordt het poëtisch en autonoom beeldend experiment als alternatief instrumentarium voor kennisopbouw en -overdracht ingezet. Mogelijke themas zijn zitten, beschermen, ontwerpen, wonen, etc…

Middels registraties en experimenten binnen onze direkte leefomgeving maken we eerst een beeldende studie. Dit onderzoek is de aanleiding tot de formulering van een vorm van manifest. Dit persoonlijke statement drukt een positionering uit binnen het gekozen en onderzochte thema en houdt mogelijk rekening met hedendaagse (maatschappelijke) tedensen. Van deze eerste fase wordt een verslag gemaakt adhv foto’s, tekeningen, video’s, teksten.

Zowel het beeldend onderzoek, als de hieruit voortvloeiende stellingname leiden tot een object, een ruimtelijke ingreep of een vorm van installatie. Dit eindresultaat (onder welke vorm ook) vormt een gefundeerd beeldend statement dat spreekt over een problematiek / een evolutie / een alternatief / een transformatie / … / een andere vorm van!

YouTube responded to TubePress with an HTTP 410 - No longer available

Comments are closed.