DIGITAL DESIGN & FABRICATION

Digitale ontwerp- en productiemethoden veroorzaken een steeds snellere revolutie in de wereld van de hedendaagse architectuur. Innoverende materiaaltoe-passingen en productiemethoden leiden niet enkel tot de bouwbaarheid van een vernieuwende vormentaal: ze geven ontwerpers de kans tot directe communicatie met productiefaciliteiten. De hieruit resulterende mogelijkheid tot massaproductie van opmaatgemaakte bouwcomponenten laat de realisatie toe van structuren van ongeziene complexiteit.

De uitdaging is om in vier dagen een structuur op menselijke schaal te ontwerpen én te bouwen. Deze dient volledig te zijn samengesteld uit gelijkaardige, in massa te produceren, kartonnen componenten, die via een intelligent, op eenvoudige regels gebaseerd systeem aaneengeschakeld worden tot één geheel. Locale externe factoren worden als informerende parameters ingezet om variatie in de componenten in te bouwen, waardoor de structuur zich aanpast aan de context. Zo kunnen veranderende groottes of een wijzigende oriëntatie van de componenten resulteren in een gevarieerde lichtinval, (uit)zicht of functie.

Een ijzingwekkende afvalrace beslist welke drie ontwerpen van de oorspronkelijke vijftien teams overblijven om gedurende de laatste twee dagen door alle deelnemers gerealiseerd te worden. Succescriteria zijn bouwbaarheid, bruikbaarheid, originaliteit en variatie van de ontworpen structuur.

In samenwerking met Kristof Crolla (Zaha Hadid Architects, London) en Jeroen Van Ameijde (Digital Fabrication Lab, AA, London)

Materiaal sponsor: SCA Packaging

Comments are closed.