A(T)TRIBUTE TO HUMAN SPACE

Mens en ruimte, ruimte en mens, mens in de ruimte

A/ door gebruik te maken van een uitbreiding op/aan het menselijk lichaam worden beperkingen/eigenschappen van de mens opgeheven/beklemtoont in het verkennen/ gebruiken van de ruimte.
B/Objecten/ Artefacten die een mens reeds gebruikt, onderschrijven of uitbreiden om zodoende zijn ‘handelen’ of zijn ‘zijn’ in de (architecturale) ruimte uit te breiden of te bevestigen.
C/Objecten (installaties) die de menselijke communicatie/relaties kritisch benaderen en er zodoende een standpunt in nemen

Comments are closed.