ABOUT

[M]IXED [M]EDIA [BLOG]  ||  [M]IXED [M]EDIA [LAB]  Sint-Lucas Architectuur Gent / Brussel

Nog voorbij de onderzoekende attitude die inherent is aan het ontwerpen zelf tracht ontwerpend onderzoek limieten af te tasten. Hierbij zijn visuele communicatie en beeld (tools) de geschikte dragers en zijn de ontwerp’spel’regels (rules) de actieve motoren. Zo wordt de ontwerper in de mogelijkheid gesteld een register te creëren waarin hij kan evolueren of waarnaar hij kan teruggrijpen (onderzoeken is vooruitgaan en terugkoppelen). Hier ontstaat een beeld dat door reflectie evolueert tot een ‘model’.

Door modellen wordt het weer mogelijk om de ongrijpbare en enorme werkelijkheid als een visionair tegemoet te treden. Modellen doen niet alleen zien en begrijpen, ze doen ook weer vooruit zien, en dat op een moment dat iedereen, de architect voorop, erkent dat stad en architectuur gevormd worden door krachten die aan de ontwerper lijken te ontsnappen. (Maarten Delbeke, A+193, april-mei 2005, p 24.)

Dit actieve beeld of ‘model’ is de intermediair, de interface tussen poëzie en kennis. Architectuur verbeelden is de voorwaarde om kennis te verwerven. Dit inzicht vormt het uitgangspunt voor een onderzoekscel ‘MMLAB’ of [m]ixed-[m]edia[lab].

MMLAB wil vooral doen – meer dan denken (schrijven) alleen. Artistieke installaties, audio-video performances ed kunnen ruchtbaarheid geven aan een thematiek. Zij zijn de triggers en de teasers voor grondig onderzoek. Zij zetten het ‘wilde denken’ om in een eerste vorm van communicatie.

MMLAB wil alle doen en laten communiceren en uitgeven.  Interactieve media zoals het MMBLOG kunnen deze essentiële publicatievorm aanvullen.

Het MMBLOG wil excellent werk van studenten op een permanente wijze in kaart brengen en zo een archief creëren dat een brug slaat tussen de campussen van Gent en Brussel.

Carl Bourgeois  2009

Voor vragen contacteer Corneel Cannaerts & Michiel Helbig op mimeblg@gmail.com