99h*99m³ WORKSHOP

“Contemporary architectural settings are usually experienced as having their origin in singular moments of time. They evoke an experience of flattened or rejected temporality. Yet, the existential task of architecture is to relate us to time as much as to space…”[1]

tags //

tijd, ruimte, DIY, in-situ, low-tech, exploratief, concreet, fysiek, digitaal, 1:1, mockup, hands-on, proces vs resultaat, maakbaar, agile, experiment, materieel, efemeer.

omschrijving //

99h*99m³ is een experimentele vrijplaats in specifieke tijd-ruimte. De ervaringsruimte heeft naast zijn drie ruimtelijke dimensies en tijdsdimensie. Media laten het toe om die dimensie niet enkel passief te ondergaan, maar actief in te zetten als een ontwerp instrument. Deze workshop is zowel in tijd als in ruimte complementair aan de (media)³ opdracht. Er wordt op locatie, in situ en in een beperkte tijd omgegaan met overlappende themas: augmented space, layered space, hybrid space, met tijdelijkheid als specifieke focus.

opdracht //

Ontwerp een tijdelijke & ruimtelijke structuur binnen de specifieke randvoorwaarden (99h, 999m³, wit ribkarton als basismateriaal, projectoren als mediatextuur).

“In temporary architectures I explore the idea of the journey. Through the journey you arrive at the idea of variations and you learn that these are as important as the final results… The end result is no more than a more defined vibration that grows out of all changes that have been between the initial project and the final construction. In its very formation, architecture incorporates the idea of the journey, of the variable.”[2]

Deze workshop gaat over het maken eerder dan het conceptuele, op het realiseren eerder dan het theoretiseren. De focus ligt hierbij is het proces – van schets, proefmaquette, experiment, realisatie op ware grootte, projectie & presentatie tot afbraak. Dit proces wordt geregistreerd zodanig dat het in een andere tijd-ruimte kan gepresenteerd worden.


[1] Pallasmaa, Juhani. The Space of Time. Oz. v.20 1998, pp54-57.

[2] Zabalbeascoa, Anatxu: Miralles-Tagliabue:Time Architecture.Gingko Press, USA, 1999.


MET DE STEUN VAN SCA PACKAGING
Comments are closed.